Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

informoje občanov  o plánovanej aktivite  spoločnosti v našej obci, aktivita začne v predpokladanom termíne, ktorý je 21.3.2022.

Aktivita  pracovníkov je zameraná na:

  •   pridelenie spotrebnej karty
  •   zaradenie do projektu “zelená energia”

Aktivitu budú vykonávať  externí spolupracovníci:

Meno a kód pracovníka:

Michal Matejka PL_085

Jaroslav Ripel PL_087

Juraj Klimaszevský PL_088

Návštevy budú prebiehať v čase od 11:00 do 18:00 hod.

Všetci  spolupracovníci majú preukaz a odev s logom  spoločnosti a ich totožnosť si môžete overiť na bezplatnej zákazníckej linke 0850 111 468.

Všetci  pracovníci sa budú preukazovať certifikátom s negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19.

Vyhlásenie do rozhlasu SSE