Vážení občania,

v utorok 04. 05. 2021 budú osadené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc na TKO.

Do kontajnera patrí: nábytok, koberce, detské kočíky, podlahoviny a pod…

Do kontajnera nepatrí: komunálny a stavebný odpad, elektronický a biologický odpad, farby, riedidlá, postreky, oleje, pneumatiky a pod.