Vážení občania,

vo štvrtok 30.4.2020 budú osadené veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc na TKO.

Do kontajnera patrí: nábytok, koberce, detské kočíky, podlahoviny a pod…

Do kontajnera nepatrí: komunálny a stavebný odpad, elektronický a biologický odpad, farby, riedidlá, postreky, oleje, pneumatiky a pod.

Kontajnery na šatstvo budú osadené v obci už čoskoro, preto prosíme o strpenie. Museli sme hľadať novú firmu, pôvodná firma kontajnery z obce stiahla.

Z dôvodu úsporného režimu budú umiestnené 3 kontajnery na jar a 3 kontajnery v jesennom období.