Deň plný hier, smiechu a radosti, hudby a skvelej nálady🤩 a nakoniec i pozvanie od deviatakov na konferenciu Slovensko v srdci Európy, určite prídeme 😉 tancom ste urobili skvelú náladu, ste super partia 👏
Ďakujeme pekne hokejistovi Miloškovi Romanovi, profesionálnym hasičom p. Harcekovi a p. Belkovi, slečne Poláčkovej a p. Hromadkovi z OO PZ KNM, pani riaditeľke ZŠ a celému pedagogickému zboru, všetkým dievčatám MŠ i dievčatám za maľovanie na tvár, Maťke Valiaškovej a Jarinovi za sponzorské.
Ďakujeme 🤗🍀