Zásahový tím v spolupráci s lesníkom Tomášom Cabadom osadili fotopasce na monitorovanie turistického chodníka. V najbližších dňoch sa na obľúbených trasách turistických ale i cyklistických osadia odpudzovače a informačné tabule o výskyte medveďa hnedého.

Vyzývame občanov, aby pri vstupe do lesa dali o sebe vedieť hlasným rozprávaním, búchaním o stromy, pískaním, tlieskaním.. Odporúčame chodiť v skupinách, nie osamote.