Materská škola Povina oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí,  že v dňoch

od 19.10.2021 do 22.10.2021

je z dôvodu nadpočetnej a dlhodobo pretrvávajúcej chorobnosti detí, viac ako 60 %, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci prerušená prevádzka Materskej školy v Povine po dobu 5 dní.

Prevádzka materskej školy sa začne v pondelok 25.10.2021

Riaditeľstvo MŠ