Najmladšia starostka v regióne Kysúc bude v Povine