Obecná knižnica opäť rozširuje svoje police ďalšími knižnými titulmi. Takmer 80 nových kníh bolo zakúpených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý sa aj v tomto roku rozhodol podporiť našu žiadosť.

Z Fondu na podporu umenia sme získali 1000,- eur a spoluúčasť z našej strany predstavovala 153,- eur

Knihy pre deti i dospelých je možné vyhľadať a rezervovať aj na webovom sídle obce:

https://obec-povina.sk/obec-povina/kniznica-obce/