Výstavba náučného včelársko-lesníckeho chodníka bola podporená z programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK 2023🐝🦌🌲
Chodník sa ťahá od začiatku obce, 🐝 včelársky chodník má 5 zastavení, a to pri Lesnej správe, pri detskom ihrisku, nad kostolom, pri ZŠ a v časti u Belanov.
🌲Lesnícky chodník sa nachádza na okruhu Lesov SR a začína pri Kremienke a končí nad Jedľovinou.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali pri výstavbe chodníka, Lesom SR za dvojáky a kolegom ŽSK za okres KNM za podporu projektu.