Navštívili svojich občanov v domovoch sociálnych služieb.

V obci Povina nezabúdajú ani na tých občanov, ktorí žijú v domovoch sociálnych služieb. V stredu starostka obce Povina Alena Dudeková so zástupcom Petrom Vargom navštívila domovy sociálnych služieb v KNM, aby pripomenula, že i keď občania nežijú v obci, stále sa na nich myslí a najmä nezabúda. O tom, že ich návšteva potešila, svedčili úsmevy na perách a radosť v očiach.

Porozprávali nám, ako sa im žije, ako trávia svoj voľný čas rôznymi aktivitami, ako sa im v domove venujú. Zaujímali sa aj o život v obci, vyrozprávali sme im všetky naše novinky  a dohodli sme sa, že akonáhle to bude možné, prídu nás navštíviť oni.

„Sme úprimne radi, že im domovy sociálnych služieb vytvárajú také podmienky na život, na aké boli zvyknutí, každý z nás má právo na zmysluplný a plnohodnotný život“, dodala starostka obce.