Vážení rodičia,

dávame do pozornosti, že naša Základná škola má novú webovú stránku: https://zspovina.edupage.org/  !!!!

Neprehliadnite prosím oznam školskej jedálne o mliečnom programe, na ktorý má nárok aj každé dieťa druhého stupňa. Je potrebné vypísať informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka, ktorý tvorí prílohu oznamu. V prípade, že nemáte možnosť súhlas vytlačiť, bude Vám dnes i zajtra k dispozícií pri okienku školskej jedálne. Upozorňujeme, že súhlas je potrebné odovzdať do jedálne dnes, maximálne zajtra, aby vedeli nahlásiť počet žiakov, ktorí majú záujem o mliečny program!!!