Vážení spoluobčania, milí priatelia,

po čare Vianoc prežívame prvé hodiny nového roka. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúcich mesiacov chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť, čas zhodnotenia toho, čo sme zažili a vykonali v uplynulom roku.

Rok 2021, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. A na tom dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Veríme, že rok 2022 dozrie do takého stavu, aby sme sa mohli opäť stretávať na spoločných akciách, ktoré veľmi radi pre Vás pripravíme. Chceme sa poďakovať za spoluprácu poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu, pedagogickému i nepedagogickému zboru Základnej školy s materskou školou, pánovi dekanovi i pani kostolníčkam, členom organizácií pôsobiacich v obci i všetkým ľuďom, ktorí počas roka spoločne s nami zveľaďovali našu obec.

Do Nového roku 2022 Vám želáme pevné zdravie, šťastie a lásku, mnoho splnených želaní a vzájomného porozumenia.