Stojisko na separovaný odpad pri Základnej škole sme odeli do nového šatu. Pevne veríme, že všetci budú separovať odpad do kontajnerov tak, ako sa patrí a nebudú nám nechávať vrecia s odpadmi mimo kontajnerov, do ktorých sa neraz obuli aj diviaky. V blízkom čase prebehne ešte výsadba zelene.
UPOZORŇUJEME, že miesto je monitorované kamerovým systémom. V prípade, že niekto vyhodí na stojisko odpad, ktorý tam nepatrí, nielen že si ho bude musieť odpratať, ale dostane aj finančnú pokutu, ktorá bude udelená v rámci VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Povina!!!!

Projekt bol realizovaný finančnou podporou ŽSK.