Nový šat stojiska pre separovaný odpad pri ZŠ

Stojisko na separovaný odpad pri Základnej škole sme odeli do nového šatu. Pevne veríme, že všetci budú separovať odpad do kontajnerov tak, ako sa patrí a nebudú nám nechávať vrecia s odpadmi mimo kontajnerov, do ktorých sa neraz obuli aj diviaky. V blízkom čase prebehne ešte výsadba zelene.
UPOZORŇUJEME, že miesto je monitorované kamerovým systémom. V prípade, že niekto vyhodí na stojisko odpad, ktorý tam nepatrí, nielen že si ho bude musieť odpratať, ale dostane aj finančnú pokutu, ktorá bude udelená v rámci VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Povina!!!!

Projekt bol realizovaný finančnou podporou ŽSK.