Vážení občania,

ak máte doma elektroodpad, ktorý potrebujete vyhodiť, privezte ho ku skládke plastov pred obecný úrad. Firma už nebude elektroodpad zberať po obci, je potrebné ho umiestniť na jednom centrálnom mieste. Spotrebiče môžete priniesť do 30. apríla 2020, následne zabezpečíme odvoz.