Premostenie v Radoli vyvolalo ostrú diskusiu. Volení zástupcovia reagovali na články, v ktorých sa písalo, že všetci s premostením súhlasili, pričom väčšina starostov o iniciatíve aktivistov ani nevedela. Kompetentní Dolných Kysúc zasadli za jeden stôl.