ZÍSKANÉ DOTÁCIE z FPU a z Nadačného fondu MOBIS❗️
✅ ďalšími novými knihami doplníme regále, ktoré zakúpime vo výške 1.300 € z dotácie, ktorú podporil Fond na podporu umenia
👉ak máte záujem o konkrétne knihy, dajte nám vedieť 😉
✅ na zakúpenie defibrilačného prístroja AED sme získali grant 2.000 € od nášho dobrovoľného hasiča, ktorý je zamestnancom Mobisu. Ďakujeme Vladimír Králik🙏
👉Zároveň splníme novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá nám prikazuje zabezpečiť na verejne prístupnom mieste defibrilátor.
👉 najlepšou cestou na vykonávanie zákonných povinností je získanie externých zdrojov a nie financovanie z obecného rozpočtu. Nie vždy sa to však dá, preto som rada, že v tejto veci sa to podarilo🍀