pre volebné obdobie r. 2015 – 2021: 


Bc. Katarína Adámková

katarina.adamkova@centrum.sk

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním. Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch).

Hoci aj obce podliehajú kontrole napr. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór však musí byť ustanovený v každej obci. Môže byť hlavným kontrolórom pre jednu obec alebo sa môžu viaceré obce dohodnúť na tom, že jeden hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolnú činnosť pre každú z nich. Táto dohoda sa uzatvára v podobe zmluvy, ktorá musí byť odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev zúčastnených obcí (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Následne musí byť hlavný kontrolór v každej zúčastnenej obci zvolený.

Zdroj: www.vssr.sk

Kontrolór dokumenty

1
📁 Domov → 📁 Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti ↓
NázovVeľkosťDátum
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2024/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2024

Otvoriť 0 B 2024-01-11 11. januára 2024 2024-01-11 11. januára 2024
0 Položky11. januára 2024
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2017/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2017

Otvoriť 648.52 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
2 Položky21. februára 2023
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2018/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2018

Otvoriť 646.2 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
2 Položky21. februára 2023
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2019/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2019

Otvoriť 614.7 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
2 Položky21. februára 2023
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2020/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2020

Otvoriť 461.9 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
2 Položky21. februára 2023
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2021/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2021

Otvoriť 286.49 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
2 Položky21. februára 2023
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2022/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-2022

Otvoriť 250.2 KB 2021-12-27 27. decembra 2021 2023-02-21 21. februára 2023
1 Položky21. februára 2023
Plan-HK-Povina-1_polr_2024-.pdf Plán HK Povina 1.polr.2024 .pdf

Otvoriť Stiahnuť Kopírovať odkaz 131.15 KB 2023-11-28 28. novembra 2023 2023-11-28 28. novembra 2023
131.15 KB28. novembra 2023
plan-HK-na-2_polr_-2023.pdf plan HK na 2.polr. 2023.pdf

Otvoriť Stiahnuť Kopírovať odkaz 143.29 KB 2023-05-29 29. mája 2023 2023-05-29 29. mája 2023
143.29 KB29. mája 2023
Navrh-Planu-kontrolnej-cinnosti-na-I_polrok-2023.pdf

Otvoriť Stiahnuť Kopírovať odkaz 266.29 KB 2022-11-30 30. novembra 2022 2022-11-30 30. novembra 2022
266.29 KB30. novembra 2022
https://obec-povina.sk/obecny-urad/hlavny-kontrolor-obce/?eeFolder=ine%2FKontrolor-obce%2FNavrh-planu-kontrolnej-cinnosti&eeFront=1&ee=1&eeListID=1 0 1

Strana: 1 z 2

3

cf81e2c666