Prednáška s odborným garantom p. Milanom Rusnákom o sršňovi ázijskom
👉 je menší, čierny so žltými nožičkami
👉 nemá nad sebou predátora
👉 zaletí 4x viac ako sršeň európsky a rozmnožuje sa niekoľko 100-násobne viac
Dnes sa po krásnom folkórnom vystúpení Rebečky Ďurčovej včelári a dobrovoľní hasiči Dolných a Horných Kysúc dozvedeli, ako si poradiť s likvidáciou hniezda na strome, ako ich vystopovať, odchytiť, ale aj ako podať prvú pomoc.
Pán Rusnák doniesol množstvo praktických pomôcok, ale aj samotných sršňov, aby sa ho prítomní naučili rozoznať.
Predseda ZO SZV KNM Miloš Belan poďakoval prítomným za účasť a my ďakujeme Miloškovi za vzácne a potrebné informácie a vzájomne si želáme, aby sme nikdy nemuseli zachraňovať ľudí či včelstvo pred sršnom ázijským.
Pekný zvyšok nedele želáme 🍀