V obci Povina sa bude od soboty 2.9. do pondelka 4.9.2023 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s.

Na odberných miestach s inteligentným meracím systémom (IMS) sa fyzický odpočet nevykonáva, iba vo výnimočných prípadoch pri kontrole.

Stredoslovenská distribučná a.s. prosí o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera možno nahlásiť dodatočne.