Oznamujeme občanom, že od  1. júla 2021 sa uskutoční odpis vodomerov k určeniu vodného. Je potrebné sprístupniť  vodomery, aby mohli pracovníci obecného úradu odpísať stav. V prípade, že nebudete doma môžete stav nahlásiť na telefónnom čísle : 041/4211421 alebo na emailovú  adresu : stanislava.tomascova@obec-povina.sk.

Ďakujeme