Od dnes vám budú doručované informačné letáky o odpise vodomerov, preto vás prosíme, aby ste si skontrolovali schránky.

  • Žiadame občanov, aby do 31. mája 2020 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad – telefonicky, osobne, elektronicky: obecpovina@stonline.sk, alena.dudekova@obec-povina.sk, janka.klobucnikova@obec-povina.sk
  • Na základe uznesenie OZ č. 21/2020 zo dňa 29. 04. 2020 bude s platnosťou od 1. 6. 2020 platiť nová cena za kubík vody – 0,90 eur
  • V prípade, že občania stavy vodomerov nenahlásia, od 1. júna sa začnú chodiť odpisovať za prítomnosti starostky a poslancov, ktorí budú zároveň kontrolovať prípadné nelegálne odbery vody.