Vážení občania,

na základe rokovania vlády platia nové opatrenia, prosím o ich dodržiavanie:

  • Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost’ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat’ a pohybovat’ sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchaciíh
    ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atd’.)
  • Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb od 25. 3. 2020
  • od 24. 3. 2020 až do odvolania – Podl’a § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám, podnikatel’om a právnickým osobám zakazuje organizovaž a
    usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
  • zatvorené obchody každú nedeľu v mesiaci – predajne potravín, lekárne, drogérie, predajne novín, predajne s predajom krmiva pre zvieratá

opatrenie povinnost nosiť rúška

opatrenie UVZ SR poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

zákaz prevádzok v nedelu sanitárny den

Zaznam_zasadnutie_KS_OU_KNM_24_3_2020