Vážené mamičky, babičky, krstné mamičky,

srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 14:30 hod v Urbárskom dome. Za kultúrneho sprievodu vytvoreného deťmi našej základnej školy a rodičov vás pohostíme a každá z vás dostane aj malý darček.

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé, za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Mamičky, prajeme Vám všetko najlepšie ku Dňu matiek.