OTÁZKY❓ A ODPOVEDE ✔️ PRED DRUHÝM KOLOM TESTOVANIA
1) V sobotu mal manžel pozitívny antigénový test. Ja som mala negatívny. Teraz sme v karanténe. Nikto nemá žiadne príznaky. U nás je testovanie, môžem sa ho JA zúčastniť keď sme v karanténe?
– Nie, ani Vy sa nemôžete zúčastniť na testovaní nakoľko aj Vy by ste mali byt v izolácii. Čakáte kým Vám uplynie nariadená izolácia. Podľa vyhlášky č. 15/2020 ÚVZ SR.
– V každom okresnom meste budú zriadené testovacie miesta pre antigénové testovanie, kde sa následne budete môcť dať pretestovať a dostanete nový certifikát, ktorým sa budete preukázať.
2) Disponujem negatívnym RT-PCR testom z 29.októbra. Ak bývam v okrese, kde sa uskutoční druhé kolo testovania, musím absolvovať opäť testovanie – antigénové alebo RT-PCR test?
– Áno, pretože podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 ak sa vo Vašom okrese koná druhé kolo testovania, nemusíte sa na ňom zúčastniť pokiaľ máte negatívny výsledok RT-PCR testu vykonaného dňa 7.11. alebo 8.11. (PCR test z 29.10. je uznaný ako výnimka len pre okresy, kde nebude druhé kolo testovania)
3) Zamestnanci pracujúci a bývajúci v okrese, kde sa nekoná druhé kolo antigénového testovania (majú certifikát z prvého), musia ísť služobne alebo z iného dôvodu do okresu, kde je druhé kolo testovania. Musia mať títo zamestnanci nové testovanie aby mohli ísť do okresu, kde bude druhé kolo testovania? Majú nejakú inú možnosť, než si zaplatiť PCR test v súkromnom laboratóriu?
– Áno, radíme zúčastniť sa druhého kola testovania v najbližšom okrese. Prípadne počkať na otvorenie testovacích miest pre antigénové testy, ktoré by mali byť bezplatne otvorené v každom okresnom meste (tam im bude vydaný aj potrebný certifikát). Ak niekto býva alebo pracuje v okrese, v ktorom sa uskutoční druhé kolo testovania, potrebuje sa preukázať certifikátom alebo výsledkom RT-PCR testu.
4) Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, môžeme ísť na druhé kolo testovania?
– Áno, môžete sa zúčastniť na testovaní. Platí pre Vás výnimka na cestu na testovanie zo zákazu vychádzania.
5) Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, druhé kolo testovania sa v našom okrese nekoná, končí pre nás zákaz vychádzania od 9.11?
– Zákaz vychádzania pre Vás platí až do jeho zrušenia (zatiaľ bol predĺžený do 14.11.), alebo sa môžete dať otestovať. Platí pre Vás výnimka na cestu na testovanie PCR testami. Vo všetkých okresných mestách sa plánuje zriadenie miest, kde bude možné absolvovať bezplatne antigénové testy a k nim budú vydávané certifikáty.
6) Bol som pozitívny v prvom kole testovania, môžem ísť na druhé kolo testovania? Kedy mi končí karanténa?
– Druhého kola testovania sa nemôžete zúčastniť. Karanténa sa pre Vás končí po 10-tich dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19.
– Po 10 dňoch pre výnimku zo zákazu vychádzania potrebujete potvrdenie od lekára, že ste prekonali v posledných 3 mesiacoch ochorenie COVID-19
7) Sú certifikáty z celoplošného testovania platné aj pri príjme do nemocnice na chemoterapiu?
– Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je dôležité kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť.
– Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom, či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie len antigén test)
– Stále však platí, že z celoplošného testovania majú onkologický pacienti výnimku (avšak ešte raz – môže ísť o prípad, kedy konkrétne zdravotnícke zariadenie vyžaduje PCR test v rámci protiepidemiologických opatrení, na ktoré nemá vplyv celoplošné testovanie)
8) Pani, ktorá má 70 rokov nevpustili do priestorov nemocnice, lebo nedisponuje negatívnym COVID testom. Test však nebol povinný pre občanov nad 65 rokov a pani bola objednaná na kardiologické vyšetrenie nakoľko má strojček na srdci. Ako je to so vstupom do priestorov nemocnice v prípade pacientov nad 65 rokov bez testu na COVID?
– Pred príchodom na vyšetrenie, alebo nástupom do nemocnice je potrebné kontaktovať príslušné zdravotnícke zariadenie aké sú jeho podmienky pre vstup, či prijatie na nie neodkladnú akútnu zdravotnú starostlivosť.
– Ide o rozhodnutie konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, mnohé pred plánovaným zákrokom, či hospitalizáciou vyžadujú PCR test (nie len antigén test).
– Stále však platí, že občanom nad 65 rokov odporúčame zvážiť účasť na celoplošnom testovaní, odporúčame im minimalizovať mobilitu.
– Môže ísť o prípad, kedy konkrétne zariadenie vyžaduje PCR test v rámci protiepidemiologických opatrení, na ktoré nemá vplyv celoplošné testovanie.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR