Žiadame občanov Poviny, aby si dôkladne skontrolovali vodovodné potrubia a prípojky, pretože nám začali chodiť dvojnásobné faktúry za vodu!!!!
Niekde musí byť porucha, preto vás žiadame o spoluprácu. Ak budete počuť niekde o syčanie vody, alebo uvidíte roztopené miesto na ceste, oznámte to na Obecný úrad.
Čím skôr sa porucha odstráni, tým viac peňazí za vodu ušetríme. Ušetrené peniaze môžeme použiť na rozvoj v obci.
Ďakujem.