Spoločnosť SEVAK Žilina oznamuje svojim odberateľom, že od 3.12 do 6.12.2021 bude vykonávať odpočty vodomerov. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia, vzhľadom na epidemiologickú situáciu so šírením korovanívrusu Covid 19 odporúčame odberateľom, aby stav vodomerov  umiestnených v domoch zanechali pre zamestnancov spoločnosti Sevak na papieri na bránke , alebo inom viditeľnom mieste. Odpočet vodomeru je možné nahlásiť aj prostredníctvom Oznámenia o nevykonaní odpočtu, ktoré bude zanechané v poštovej schránke.

SEVAK ďakuje za spoluprácu.