Obecný úrad v Povine oznamuje, že v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 je pre verejnosť s účinnosťou od 25.11.2021 do 09.12.2021 zatvorený .
Osobné návštevy sú možné len pri telefonicky, alebo elektronicky dohodnutých termínoch v nevyhnutných prípadoch a za účelom vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.
tel. kontakt: 041/4211421
e-mail.: info@obec-povina.sk

Obecný úrad nevykonáva činnosti, ktoré nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré upravuje Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 zo dňa 24.11.2021.

PhDr. Alena Dudeková, starostka obce