Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 6. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok:

– vstup a pobyt v kostole len s použitím rúška,

– pri vchode do kostola si dezinfikovať ruky,

– dodržať odstup medzi osobami minimálne 2 metre,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky) a nepodávať si ruky,

– z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo respiračné príznaky,

– sväté prijímanie sa podáva iba na ruku,

– pri východe z kostola je potrebné zabrániť zhlukovaniu.

Sväté omše v Kostole Panny Márie kráľovnej v Povine budú v zvyčajných dňoch a časoch – teda v nedeľu o 9:45 h. a v utorok o 15:45 h.

V utorok sa bude spovedať pred sv. omšou od 15:00 h.

Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel pre verejné bohoslužby a pokyny usporiadateľov. Do kostolov sa zmestí len obmedzený počet osôb a to iba na označené miesta na sedenie alebo státie. Ostatní máte pripravené miesta okolo kostola.

Konferencia biskupov Slovenska prosí osoby nad 65 rokov o zváženie účasti na svätých omšiach. Naďalej platí dišpenz biskupov od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedele a prikázané sviatky.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie pri našom Pánovi!

Vaši duchovní otcovia Peter a Jozef