Stredoslovenská distribučná oznamujem , že v termíne od 31.5.2024 7:00 hod. do 31.5.2024 17:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavby. Prerušenie dodávky elektriny bude v celej obci. Viac info v prílohe ..

Vyrozumenie (004)