Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022

 

Starostka obce Povina PhDr. Alena Dudeková, MBA oznamuje, že v obci Povina je utvorený 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov obcí, ktorým platí aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Volebná miestnosť je určená v budove Základnej školy v Povine, adresa : Povina č.323,

023 33 Povina

 

V Povine 3.8.2022

 

 

PhDr. Alena Dudeková, MBA

starostka obce

 

Oznámenie voľby 2022