Vzhľadom k tomu, že Slovenská pošta chce zatvoriť pobočku pošty v našej obci, sme sa rozhodli spísať petíciu. Od dnes pôjdu pracovníčky úradu zbierať podpisy na petíciu pre zachovanie pošty. Prosíme všetkých občanov, aby petíciu podpísali všetci členovia rodiny. Petičné hárky nájdete na obecnom úrade , v obchode a v pohostinstvách.

Za pomoc a ústretovosť veľmi pekne ďakujeme.