Aby sme predišli čiernym skládkam pneumatík pohodených v lese či v potokoch, dávame vám milí Povinčania možnosť odložiť pneumatiky z osobných automobilov na stojiská so separovaným odpadom. Pneumatiky môžete na týchto miestach odložiť do 14.4., následne ich vyvezieme.


UPOZORŇUJEME, že po tomto termíne už nebude možné pneumatiky odkladať na odpadových stojiskách!!!!