Životné prostredie si treba chrániť a zveľaďovať, nie laxným prístupom ničiť a znečisťovať.“ Na základe tohto hesla pristupuje obec Povina k životnému prostrediu. Najnovšou aktivitou obce je osadenie inteligentných kontajnerov. Čítaj …