SSD informuje, že 11.11.2022 od  7:30 do 15:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

EIC kód odberného miesta   Cast obce Ulica   Císlo domu popisné

24ZSS7322928000G Povina Povina
24ZSS45100820000 Povina Povina 0
24ZSS45144390009 Povina Povina 0
24ZSS4522841000M Povina Povina 0
24ZSS4526886000F Povina Povina 0
24ZSS45354430007 Povina Povina 0
24ZSS4537049000Q Povina Povina 0
24ZSS45429040006 Povina Povina 0
24ZSS4559616000K Povina Povina 0
24ZSS4559647000Y Povina Povina 0
24ZSS4559648000T Povina Povina 0
24ZSS45694040004 Povina Povina 0
24ZSS4580586000U Povina Povina 0
24ZSS4585025000T Povina Povina 0
24ZSS45963830002 Povina Povina 0
24ZSS7215863000J Povina Povina 0
24ZSS7215876000Z Povina Povina 0
24ZSS7311535000X Povina Povina 0
24ZSS7319711000O Povina Povina 0
24ZSS7319918000C Povina Povina 0
24ZSS7323727000R Povina Povina 0
24ZSS7335248000K Povina Povina 0
24ZSS7335533000U Povina Povina 0
24ZSS73360970001 Povina Povina 0
24ZSS7116141000I Povina Povina 180
24ZSS7116142000D Povina Povina 181
24ZSS71161430008 Povina Povina 182
24ZSS71161440003 Povina Povina 183
24ZSS711634200AG Povina Povina 194
24ZSS7116183000L Povina Povina 232
24ZSS71162080000 Povina Povina 255
24ZSS7116209000W Povina Povina 256
24ZSS7116210000Y Povina Povina 257
24ZSS7116211000T Povina Povina 258
24ZSS7116212000O Povina Povina 259
24ZSS7116213000J Povina Povina 260
24ZSS7116220000S Povina Povina 267
24ZSS7116221000N Povina Povina 268
24ZSS7116222000I Povina Povina 269
24ZSS71162250003 Povina Povina 272
24ZSS7116226000Z Povina Povina 273
24ZSS71162330007 Povina Povina 280
24ZSS7116235000Y Povina Povina 282
24ZSS7116236000T Povina Povina 283
24ZSS7116237000O Povina Povina 284
24ZSS7116241000B Povina Povina 288
24ZSS7116245000S Povina Povina 292
24ZSS7116250000A Povina Povina 299
24ZSS7116253000W Povina Povina 302

24ZSS7116254000R Povina Povina 303
24ZSS71162600004 Povina Povina 309
24ZSS711626100AG Povina Povina 310
24ZSS7116262000V Povina Povina 311
24ZSS7116264000L Povina Povina 313
24ZSS72158650009 Povina Povina 323
24ZSS7116273000K Povina Povina 324
24ZSS7116274000F Povina Povina 324
24ZSS7116275000A Povina Povina 324
24ZSS71162760005 Povina Povina 324
24ZSS71162770000 Povina Povina 324
24ZSS7116278000W Povina Povina 324
24ZSS7116279000R Povina Povina 324
24ZSS7116280000T Povina Povina 325
24ZSS7116282000J Povina Povina 327
24ZSS7116283000E Povina Povina 328
24ZSS71162930008 Povina Povina 338
24ZSS71162940003 Povina Povina 339
24ZSS7116299000F Povina Povina 345
24ZSS7116302000N Povina Povina 349
24ZSS7116303000I Povina Povina 350
24ZSS71163050008 Povina Povina 352
24ZSS71163060003 Povina Povina 353
24ZSS7300718000X Povina Povina 355
24ZSS71163150002 Povina Povina 362
24ZSS7116316000Y Povina Povina 363
24ZSS7116319000J Povina Povina 368
24ZSS7116320000L Povina Povina 369
24ZSS7116322000B Povina Povina 372
24ZSS71163230006 Povina Povina 373
24ZSS71163240001 Povina Povina 375
24ZSS7116355000F Povina Povina 381
24ZSS7116326000S Povina Povina 382
24ZSS7301031000N Povina Povina 383
24ZSS7116352000U Povina Povina 384
24ZSS7311706000W Povina Povina 390
24ZSS7335819000S Povina Povina 405
24ZSS73172270002 Povina Povina 419
24ZSS4546571000C Povina Povina 422
24ZSS7312323000I Povina Povina 480
24ZSS73323380006 Povina Povina 503
24ZSS7116338000C Povina Povina 9914
24ZSS71163570005 Povina Povina 9934
24ZSS7305622000O Povina Povina 9942