Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom podmienky a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 :

  • podávanie žiadostí bude prebiehať  od 1. mája do 31. mája 2022,
  • žiadosť si môžu rodičia:
  • osobne vyzdvihnúť v MŠ,
  • stiahnuť na internetovej stránke obce Povina
  • stiahnuť na internetovej stránke ZŠ Povina,
  • kompletne vyplnenú žiadosť + potvrdenie o zdravotnom stave + údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,  môže doručiť rodič do MŠ osobne, poštou, pripadne e-mailom (mspovina@gmail.com),
  • osobné doručenie bude prebiehať vždy v utorok a štvrtok v mesiaci od 10:00h do 13:00h.

Zápis deti do Materskej školy

žiadosť o prijatie