Nadácia Pontis v tomto roku podporila grantom vo výške 1270,- eur Dobrovoľný hasičský zbor obce Povina. V rámci projektu bolo zakúpených 13 búnd, 12  kusov detských dresov a 10 šiltoviek pre hasičov, ktoré budú slúžiť na reprezentačné účely hasičov a detí obce. Deti v dresoch reprezentovali hasičský zbor už aj na hodových slávnostiach obce. Pri tejto príležitosti sme oslávili aj 100. výročie DHZ Povina.

Za grant veľmi pekne ďakujeme.