V stredu 24. 06. 2020 od 9 – 10: 00 hod sa uskutoční protest jarmočníkov voči reštrikciám vlády. Protest nám bol oznámený 18. 06. 2020, ktorý sme následne písomne oznámili aj OO PZ v KNM. Protest bude vykonávaný prechádzaním ľudí cez priechod pre chodcov na ceste I/11 pri Energo dome, počítajte so zdržaním dopravy.