Policajný zbor aj v čase vzniknutej situácie pandémie COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

V tejto súvislosti Policajný zbor

  1. upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin ( napr. meranie teploty, predaj filtrov, ochranných rúšok, dezinfekčných gélov a pod) a žiadajú od nich peniaze,
  2. odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
  3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
  4. odporúča seniorom, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov a boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,
  5. žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, alebo v prípadoch, kedy vzniká podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.