O tom, že telesná výchova môže mať rôzne podoby, svedčí aj akcia púšťania šarkanov. Obec v spolupráci s pani učiteľkami základnej školy každoročne vytiahnu deti na kopec, kde sa šarkany nielen dotýkajú nebies, ale ozýva sa tam aj veľa smiechu a zábavy.

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám za ich ochotu, čas a organizáciu. Veľmi milým gestom je aj výpomoc starších žiakov, ktorí sa o menšie detičky starali, rozväzovali im zamotané šarkany, či držali šarkany vo výške pre dokonalý rozbeh. V tomto roku to boli žiaci ôsmeho ročníka, ste skvelí“, poďakovala starostka obce Alena Dudeková.

Účastníci šarkaniády boli sladko odmenení.