Vážení občania,

v sobotu 8.6.2024 sa uskutoční súťaž v lukostreľbe v obci Povina. Prosíme občanov, aby boli v časti lukostrelnice Lovec obozretní a nezdržiavali sa v blízkosti vyznačených trás.

Pravidlá súťaže:

Pravidlá podľa HDH-IAA ,s týmito úpravami:

Každá divízia strieľa po 2 šípy okrem CRB
Postavenie strelcov pri kolíku: Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Počet terčov podľa počtu účastníkov min.28
Bodovanie výstrelov –za a, je potrebné mať v skupine 2x online bodovačku alebo za b,1x online bodovačku a 1x papierová bodovačka alebo za c,2x papierová bodovačka.
Tvorba skupín ľubovoľná pri dodržaní pravidla štartujúcich minimálne z dvoch klubov v skupine.
Pri tvorbe skupín zohľadniť veteránov a menej pohyblivých ľudí a prenechať im prvé a posledné stanoviská.Maximálny počet v skupine je 6 súťažiacich.
Pre hladký priebeh súťaže môžu byť v skupine maximálne 4 strelci/HU,CU,CRB,OL/
Bezpečnosť: za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá, bezpodmienečná diskvalifikácia. Deti sa môžu zúčastniť len v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby.
Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinný dodržiavať bezpečnosť pri streľbe a pokyny organizátora.
Divízie:HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB
Vekové kategórie: Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+
Štartovné: Deti: 6€, Kadeti: 8€, Seniori: 13€, Veteráni: 13€

Štartovné je možné uhradiť vopred aj platobnou kartou najneskôr do 07.06.2024 20:00
Obedy: Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 8,00€
Druh obedu: Zeleninová polievka/ Rezeň,zemiaky,uhorka
Program:
Čas registrácie a tréning: od 07:30 hod.

Čas zahájenia: 09:00 hod.

Čas štartu súťaže:09:45 hod.

Obed: od 13:00 hod.

Vyhodnotenie: 14:00 hod.
Ocenenie: Medaila pri účasti min. 3 súťažiacich.

Pre deti sladká odmena.
Ubytovanie:
Hotel Kriváň Námestie Slobody 104,02401 Kysucké Nové Mesto

Motel Skalka Radoľa 392,02336
Iné:
DRUH TRATE: FAJČIARSKA

Parkovanie zabezpečené blízko lukostrelnice.

Bufet zabezpečený.

Prihlásenie:
Na súťaž je možné prihlásiť sa do 06.06.2024 – 20:00, online odhlásenie je možné len do 06.06.2024 – 20:00
Organizátor: LOVEC – Kysucký lukostrelecký klub
Organizátor – Školník Milan, 0902368696, milo.natura@gmail.com
Riaditeľ súťaže – Školník Milan
Hlavný rozhodca – Školník Milan ml.
Adresa: Lukostrelnica LK LOVEC, 02333 Povina
Mapa: GPS: 49.311026, 18.859676