Práca hasiča nie je len o požiari či povodniach, ale aj o záchrane ľudského života.
Hoci nám počasie nedovolilo byť v teréne, simulácie dusiaceho sa dieťaťa, nešťastného pádu z výšky, záchrana muža, ktorý zapil lieky alkoholom, či muž zasiahnutý elektrikou vo vode… odborným vyšetrením a prvom pomocou nás previedli dobrovoľníci Záchranného systému RESCUE Považie pod vedením Slávka Turčaniho a Slovenský Červený kríž🙏
Ďakujeme veľmi pekne za novú skúsenosť a znalosti, ktoré budeme vedieť využiť pri záchrane života🙏😇🚑🚒