Hoci je pes najlepším priateľom človeka, prosím všetkých občanov, ktorí nechávajú svojich
miláčikov voľne pobehovať po verejnom priestranstve, aby ich držali len vo svojich dvoroch!!!
Množia sa nám sťažnosti na psov, ktoré sa potulujú po obci, rodičia sa boja pustiť deti hrať sa
na ihriská, máme nahlásený aj útok na záhradkára. Je potrebné dbať aj na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.
V prípade, že príde opäť nejaká sťažnosť, majiteľ psa bude upozornený a hrozí mu sankcia v zmysle
platného VZN č. 3/2005 vo výške 33,- eur.

Po nadobudnutí právoplatnosti VZN č.6/2019 o  podmienkach držania psov na území obce Povina sa mení výška sankcie na 65,- eur.