UPOZORNENIE !!!

ŽIADAME občanov, aby odpad, ktorý nepatrí do separovaných nádob, vyvážali do veľkokapacitného kontajnera na cintoríne a nie k základnej škole!!! V prípade opätovného porušenia budeme musieť pristúpiť k sankciám, ktoré vyplývajú zo VZN č. 1/2017!!!