Medzinárodný ťah v obci Povina láka vodičov na prekračovanie rýchlosti, preto sa polícia pravidelne zameriava na kontrolu rýchlosti. V mesiaci jún bolo realizovaných 8 meraní, z toho 2 nočné a 6 denných, celkovo zistili 17 priestupkov, pričom najvyššia nameraná rýchlosť bola 82km/hod.

Dňa 27.6.2023 v čase od 09:00 do 12:00 hod bola na ceste I/11 v obci Povina vykonaná aj dopravno-preventívna  akcia s názvom “Záchranár” so zameraním na preverenie úrovne vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci v cestnej premávke za účasti pracovníkov Slovenského červeného kríža.

“Chcem sa veľmi pekne poďakovať za spoluprácu policajnému zboru a pani riaditeľke Okresného dopravného inšpektorátu Čadca, ktorí nám v rámci svojich možností pomáhajú”, dodala starostka obce Alena Dudeková.