Urbársky dom v Povine sa v nedeľu ozýval krásnym spevom, folklórnym tancom i básničkami venovanými všetkými mamičkám i babičkám. Program si pod vedením pedagogického zboru pripravili detičky z Materskej, Základnej školy i zo Základnej umeleckej školy. Pokračuj …