Predstavitelia miest a obcí Dolných Kysúc sa stretli na spoločnom zasadnutí u starostky v Povine. Spoločne prebrali mnoho otázok týkajúcich sa rozvoja regiónu. Pokračuj …