Ďakujeme mamičky 🙏❤️
Deň matiek sme si uctili príjemným posedením a krásnym kultúrnym program, za ktorý ďakujeme žiakom ZŠ Povina a pani učiteľke Maťke Valiaškovej a zástupkyni Janke Ďurčovej a žiakom ZUŠ pod vedením p. učiteľky Eriky Hoferovej a p. učiteľa Dušana Jašša, Rebečke Ďurčovej, Filipkovi Kubaščíkovi, Helenke Kubaščíkovej a Majke Kubíkovej a Simonke Márií Halvoníkovej🙏❤️
Ďakujeme aj celej kultúrnej komisii, Erikovi za ozvučenie, sponzorom a pracovníčkam úradu pri organizácií podujatia🙏🍀