Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – t. j. do 09. 04. 2024 (vrátane).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť listinne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@obec-povina.sk , resp. do elektronickej stránky obce (ÚPVS-slovensko.sk).

PhDr. Alena Dudeková, MBA , starostka obce