Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00h do 20.00h

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

Rozhodnutie-o-vyhlaseni-volieb

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí