Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Starostka obce Povina PhDr. Alenou Dudekovou, MBA  oznamuje, že v obci Povinaje utvorený 1 volebný okrsok pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024.
Volebná miestnosť je určená v zasadačke Obecného úradu v Povine, adresa: Obecný úrad, Povina 155, 023 33 Povina.

V Povine 19. 01. 2024

PhDr. Alena Dudeková, MBA